Neděle, 17. ledna 2021

Jak mohu změnit přístup někoho jiného ke konopí?

Co tam říct?


Příspěvek Henrika Aulbacha

Poznejte Alpay S. Vedl běžný život. Ve věku 17 let chodil každý den normálně do školy, měl nadprůměrné známky, věnoval se koníčkům, potkal přátele a užíval si života. Ve věku 17 let se však seznámil také s novým: seznámil se s konopím. On a jeho skupina přátel se rozhodli společně to zkusit. Koneckonců, mnoho jejích známých už kouřilo a jeden nebo druhý ve skupině, kterou spolu kouří celá četa, byla novinkou.

Přátelé si to užívali a stále častěji kouřili trávu. Dříve si o víkendu rádi užívali párty a pili alkohol, nyní přešli na zelené zlato, setkali se v domovech přátel, uvolnili se a užili si čas. Alpayovi rodiče byli ti, kteří to celé neviděli tak pozitivně.

Poté, co našli pytlovinu trávy, problémy nikdy neskončily. Pokaždé, když se od nynějška vrátil domů, jeho rodiče zkontrolovali jeho oči. O víkendu zůstali vzhůru, aby mohli sledovat, jak Alpay domů ukamenují. Celá hádka se jen zhoršovala, dokud Alpay neviděl jen možnost vystěhovat se. Jeho rodiče se mu dříve snažili cokoli zakázat, nenechali ho řídit auto, mluvili špatně o všem, co udělal, a to všechno kvůli špatnému postoji ke konopí. Dodnes už nemluví.

Takové příběhy by měly znechutit mnoho čtenářů. Rodina byla zničena kvůli trivialitě, jako je užívání konopí o víkendech. Skutečnost, že taková maličkost, jako je regulovaná a umírněná konzumace konopí, vede k takovým problémům, jen dále ukazuje, proč je důležitá správná komunikace. Mnoho lidí bojuje za to, aby je jejich užívání konopí soudilo okolí. Jde o to, jak čelit těmto problémům a jak změnit přístup někoho jiného ke konopí.

Klíčem je komunikace

Pokud to myslíte vážně se změnou postojů někoho jiného ke konopí, protože je to pro vás důležité a poškozuje to váš osobní vztah, musíte usilovat o otevřenou konverzaci. Bez hloubkové konverzace nemůžete v nic doufat.

Naštěstí dnes více Němců než kdy jindy považuje legalizaci za pozitivní a žádoucí. Výsledkem bylo, že přesvědčování lidí o pozitivních aspektech konopí nebylo nikdy jednodušší než dnes. Takže už nemusíte čekat, můžete něco na problému okamžitě změnit.

Protože našeho cíle můžeme dosáhnout pouze konverzací a správnou komunikací, musíme si uvědomit, že nikdy nebudou existovat přesné pokyny krok za krokem. Každý je jiný a každá konverzace je jiná. Ve výsledku neexistuje jediný přístup, který by sliboval úspěch.

Místo toho musíte hned od začátku dát najevo, že se musíte vžít do kůže toho druhého. Jeden by se měl snažit porozumět myšlenkám druhého člověka, porozumět jeho přesvědčení a zvážit jeho základní postoje. Jelikož vy sami prakticky žádáte, aby si ten druhý udělal čas na tento rozhovor, můžete toho druhého přesvědčit. Musíte tedy předvést sebe sama a pokusit se tomu druhému porozumět, protože nemůžete očekávat, že ten druhý k vám přijde.

Předpokládejme chyby v myšlení a nesprávné informace

V německé nebo západní kultuře obecně je konopí spojeno s mnoha předsudky. Většina z nich byla vytvořena na základě dezinformací. Obecný zákaz konopí má původ v USA na počátku 20. století. Dokonce i tehdy byl zákaz pouze politickým prostředkem k ukončení potlačení určitých menšin. I když byl přijat zákaz, existovalo mnoho studií a vědeckých prací o tom, že je nelze racionálně a vědecky zdůvodnit. Od začátku bylo jasné, že neexistuje žádný argument pro zákaz konopí.

Výsledkem bylo, že prohibice musela být krmena dezinformacemi. Propagandistické filmy, ve kterých dívky kouří konopí, poté se svlékají, vyběhnou do ulic a chtějí být prostituovány, jsou dobře známy. Tyto hrubé výhody dnes již z velké části nejsou k dispozici. Existují však určité chyby v uvažování založeném na pseudovědeckých studiích.

Jedním z takových mýtů je například amotivační syndrom. Studie z roku 1985 ukazuje, že konzumace konopí snižuje výkon a motivaci uživatelů. Tato studie tvrdí, že je schopna dokázat, že uživatelé konopí dosahují v průměru méně než abstinenti. Asi před 20 lety však byla tato studie již vyvrácena, protože byla hrubě nesprávná. Od té doby výzkum ukázal, že mezi uživateli konopí a zbytkem společnosti není žádný rozdíl ve výkonu nebo motivaci. Ve skutečnosti je pravděpodobnější, že mezi spotřebiteli je více vysoce postavených.

Další takovou chybou je, že konopí může být návykové. Když mluvíte o drogové závislosti, máte na mysli závislost, která může být vyvolána opiáty, alkoholem, nikotinem a dokonce i kofeinem. Existuje zde fyzická závislost, protože tyto léky ovlivňují dopaminový systém v mozku. Někteří také tento systém znají pod pojmem systém odměn. Důsledkem toho je, že abyste se dostali z drogy, musíte podstoupit těžké fyzické stažení.

Konopí mezitím není fyzicky návykové, protože nenapadá tento systém odměn. Z konopí může vzniknout pouze psychologická závislost. Tato psychologická závislost je však vyjádřena pouze touhou kouřit konopí. Taková závislost představuje problémy, když je například konopí konzumováno z důvodu úpadku života, jako je smrt blízkého příbuzného. Zde se slibuje uvolnění z bezútěšného a bolestivého každodenního života, kterým je problematické chování spotřebitele. V naprosté většině případů však užívání konopí není problém a mluvit o drogové závislosti se v těchto případech jeví spíše jako urážka skutečných drogově závislých, kteří prošli krutým odchodem nebo jsou stále před nimi.

Při konverzaci s někým, kdo má vůči konopí negativní postoj, musíte takové chyby v myšlení očekávat. Je důležité tyto chyby v myšlení respektovat. Není vinou toho druhého, že má tyto chyby v myšlení. Spíše je nyní ve vašich rukou, abyste poskytli vysvětlení a vyřešili problém.

Přístup je zde obzvláště důležitý. Jeden by měl být zdvořilý a neměl by druhého vykreslovat jako hloupého. Měli byste si dát čas na následné vysvětlení a odpovědět na otázky druhého, aby si byl tématem do značné míry jistý. Člověk by měl být otevřený chybám v myšlení a být šťastný, že je může odstranit. Ve většině rozhovorů s nimi budete neustále konfrontováni.

Konopí je nelegální!

Lidé budou příliš často obviňováni z toho, že tvrdí, že konopí je nezákonné, což ukončí konverzaci. Jedná se o velmi citlivé téma, protože například rodiče mohou jen zřídka souhlasit se svým svědomím, že by jejich dítě mohlo být stíháno. Životní partner může také namítat, že má v domě nelegální konopí.

Je těžké tento argument vyvrátit, protože konopí je ve skutečnosti nezákonné. Rozhodně pomůže zmínit, že u malých částek se není čeho bát. Stěží existují případy, kdy budete stíháni pro malé částky. V nejlepším případě byste měli osobu poučit o právní situaci ve vašem vlastním prostředí. Například pokud žijete v Berlíně, nemusíte se bát, pokud budete mít s sebou méně než 10 gramů, protože za to nemůžete být právně stíháni. V mnoha prostředích se navíc stalo normálním, že policie nezasahuje do normální spotřeby plevele. I když kouříte na ulici vedle policistů kloub, často se stává, že nezasáhnou. Jednoduše jde o to, zbavit toho druhého strach z nezákonnosti.

Léčivé výhody konopí

Jedním z zabijáckých argumentů jsou často léčebné výhody konopí. Alkohol se nepovažuje za drogu, ale konopí ano. To již dokazuje, že konopí musí být poměrně zdravé. Když se pak podíváte na to, co přesně konopí v mozku dělá, budete o tomto pohledu jen dále přesvědčeni. Proto je důležité vzdělávat někoho, kdo není přesvědčen o konopí, o přesných účincích konopí.

Jak již bylo zmíněno, mnozí se obávají závislosti, kterou však lze argumentačně vyvrátit. Někteří podlehnou omylu, když si myslí, že konopí způsobuje odumírání mozkových buněk a člověk dříve nebo později ohromí. Ve skutečnosti má konopí se svými kanabinoidy neuroprotektivní účinek, tj. Působí proti neurodegeneraci tím, že udržuje neurony funkční a funkční. To, že vás konopí dělá hloupým, je také mýtus. Opět existovaly metodologicky nesprávné studie, které podle dnešních vědeckých standardů již nelze považovat za pravdivé. Existují náznaky, že při aktivní konzumaci konopí ztratíte některé IQ body, nejpozději při rozloučení s konopím získáte tyto IQ body znovu. Neexistuje tedy žádné nevratné poškození a existují pouze důkazy o tomto účinku. Existují například dvojčata, která tyto důkazy vyvracejí; dosud nebylo dosaženo vědeckého konsensu.

Znovu vidíme, že všechny negativní věci, o nichž se říká, že platí pro konopí, jsou věcně nesprávné. To je přesně ten bod, který by měl být v konverzaci citlivě přenesen. Musíte si dát čas na argumenty toho druhého a prozkoumat je ze všech úhlů. Budete moci vyvrátit téměř jakýkoli argument, který dostanete.

Konopí je tradice

Mnoho lidí si dnes není plně vědomo historie konopí. Předtím, než na počátku 20. století zasáhl zákaz vlny, byla léčba konopím v každé lékárně zcela běžná. Byly desítky let, kdy přípravky na bázi konopí tvořily většinu všech drog. Než mohl farmaceutický průmysl přejít na chemikálie, byl konopí velmi důležitým bylinným prostředkem.

I v německé kultuře je konopí hluboce zakotveno. Fráze „tvrdý tabák“ se vztahuje také na konopí. Že tvrdý tabák vůbec není tabák, ale skutečné konopí. Četné místní názvy v Německu jsou také spojovány s konopím, hubení a vysokí lidé je stále označují jako linnety.

Jak již bylo zmíněno dříve, zákaz konopí byl jen propagandistickým nástrojem, který americká vláda v té době používala k dalšímu potlačení černé populace. Užívání konopí v USA oficiálně začalo v New Orleans, městě, které bylo z té doby z velké části černé. Přivezli zázračnou drogu do Spojených států. Postupem času počet spotřebitelů dále rostl, mnoho lidí sympatizovalo s černochy a vláda podle toho zasáhla. Pouhá skutečnost, že člověk stále podporuje tuto pozici, a tak pokračuje v tomto příběhu drcení, je krutá, což by mělo být jasně uvedeno v každém argumentu.

Dnes stále více států legalizuje konopí, USA se ubírají obzvláště progresivním směrem. Zdá se, že je otázkou času, než bude konopí také legalizováno v této zemi. Takže tato droga nemůže být příliš špatná, zvláště pokud by zničila rodiny a vztahy.

Pokud drogy, tak konopí

Jedním z často úspěšných argumentů je, že konopí je nejlepší alternativou mezi drogami. Na jedné straně je většina ostatních drog fyzicky návyková a při intenzivním užívání způsobuje řadu problémů. I když kouříte konopí každý den od rána do večera, stále to není zdaleka tak nezdravé jako nepřetržité pití nebo kouření cigaret.

Takže někdo, kdo užívá jakoukoli formu drog, není schopen démonizovat konopí. Pokud chcete cítit psychoaktivní účinek zdravě, měli byste doporučit plevel.

Správná atmosféra konverzace

Pro takovou diskusi je velmi důležité vytvořit správnou atmosféru konverzace. Vše záleží na osobě, kde a kdy byste měli konverzovat. Samozřejmě byste si měli vybrat okamžik, kdy obě strany mají čas a nejsou ve stresu. V nejlepším případě měl být den zatím klidný, aby byli oba šťastní a uvolnění. V opačném případě může být takový rozhovor rychle emotivní a eskalovat se.

Může být také užitečné udržovat konverzaci uvolněnou. Pokud konzumujete sami sebe, vaše vlastní spotřeba obvykle není velký problém. V důsledku toho by měl člověk prodat také svoji vlastní spotřebu takovou, jaká je, není to nic, co by měnilo svět, a spíše drobná záležitost. Pokud do toho sami interpretujete příliš mnoho významu, přimějte toho druhého, aby vstoupil také.

Přeji ti úspěch!

Doufejme, že tento článek obsahuje dostatek argumentů k zajištění toho, aby příští konverzace proběhla bez problémů a abychom mohli dospět ke vzájemné shodě. Vždy je třeba mít na paměti, že je důležité udržovat konverzaci klidnou. Nemusíte začít hned se svými vlastními argumenty, měli byste se druhé osoby zeptat, proč si o konopí myslí špatně, odsuzovat její vlastní užívání atd. Na následující argumenty byste měli reagovat objektivně a klidně. Doufám, že zde bude možné zpracovat většinu chyb v uvažování a dezinformacích.


Zdroje:


1.https://forum.grasscity.com/threads/best-way-to-convince-someone-pot-is-okay.664884/

2.https://www.cannabisculture.com/content/2020/11/10/how-do-i-change-someones-mind-about-cannabis/

3.https://hanfverband.de/nachrichten/blog/cannabisabhaengige-haben-oft-persoenlichkeitsstoerungen

4.https://www.beobachter.ch/gesundheit/wohlfuhlen-pravention/cannabis-sechs-antworten-gegen-das-halbwissen

5.https://www.benzinga.com/markets/cannabis/20/11/18200383/how-do-i-change-someones-mind-about-cannabis


Tento článek byl poprvé publikován 25. prosince 2020 v „Hanf Journal“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *