Pátek, 29. ledna 2021

Co je třeba vědět o syntetických kanabinoidech

Určitý rozdíl mezi přírodou a uměním


Syntetické kanabinoidy jsou hrůzou každého spliffera. Chcete jen pohodlně vykouřit kloub a v další vteřině vás čeká nejhorší špatný výlet v životě. Chtěli jste se jen trochu zvednout a najednou se ocitnete na cestě podobné extázi. Možná dokonce ani jeden bez návratu.

Syntetické kanabinoidy jsou nepředvídatelné a smrtící, ale některé jsou dokonce legální. Protože nemůžete démonizovat nic, co nevíte, následuje podrobný přehled syntetických kanabinoidů.

Co zažili ostatní

V zásadě nikdy nedosáhnete jasného obrazu o droze, pokud se podíváte na jednotlivé kazuistiky. Přesto to chceme udělat v tomto okamžiku, abychom prokázali řadu účinků, ale nezapomeňte, že konopí by to nikdy neumožnilo.

23letý muž už po konzumaci syntetických kanabinoidů nedokáže zvládnout. Jeho byt se proměnil v místnost, která pro něj není důležitá, ničí to, co se mu dostane do rukou. Z venku byste si nevšimli mnohem víc než zuřící výkřiky a třísky skla, které cinkají na asfaltu. V určitém okamžiku by vás překvapilo, proč se všechny zvuky tak náhle zastavily. V té době se muž podřezal do krku, kterému se podlehne. Žádný pohotovostní lékař nemůže pomoci, i když přijde příliš pozdě. Výzkum ukazuje, že syntetický kanabinoid AM-2201 byl přítomen v jeho krvi, jinak nebyly nalezeny žádné další psychoaktivní látky. Dříve byl také mentálně normální.

Několik úmrtí bylo přičítáno syntetickým kanabinoidům. Pravděpodobně je nadbytečné v tomto okamžiku říci, že nikdo nezemřel na konzumaci trávy, ale je třeba to zmínit pro správnost.

Účinek se sám o sobě liší od kanabinoidu ke kanabinoidu, důvody pro to přijdou později. Účinek dále závisí také na dávkování, frekvenci konzumace, vaší osobnosti a prostředí relace. Syntetické kanabinoidy obvykle fungují od tří do šesti hodin, někdy uživatelé uvádějí až osm hodin.

Spotřebitelé syntetických kanabinoidů často říkají, že účinky jsou srovnatelné s účinky konvenčních plevelů, ale jsou mnohem intenzivnější. Uživatelé zažívají pocity spokojenosti a hluboké relaxace. Lze také změnit akustické, vizuální a vnímané pocity. Mohou dokonce nastat halucinace, i když účinek je stále velmi podobný účinku normální trávy.

Zda se vyskytnou některé z negativních účinků, závisí na dávce a účinnosti daného kanabinoidu. Zpravidla se aktivuje zrychlený puls, který se může zvrhnout v závodní srdce. Nemělo by být žádným překvapením, že jsou zde zarudlé oči. Častým důsledkem je také sucho v ústech spolu se sníženou pamětí a pohyblivostí. Zatím se od běžné trávy příliš neliší.

Těžká nevolnost a zvracení jsou však pozorovány také při konzumaci syntetických kanabinoidů. Záchvaty a obecné problémy s vlastním pohybem také nejsou neobvyklé. Poměrně často se vyskytují obvyklé psychologické problémy jako úzkost, záchvaty paniky, změny nálady a psychotické zážitky. „Globální průzkum drog“ z roku 2017 zjistil, že syntetické kanabinoidy jsou již druhou nejčastější příčinou ambulantní léčby.

Jako znalec konopí je patrné, že dosavadní účinky byly docela podobné účinkům plevelů. Problém však spočívá ve způsobu, jakým syntetické kanabinoidy fungují, což je činí zcela nepředvídatelnými. Kromě toho existuje skutečnost, že negativní účinky normálního konopí jsou vždy udržovány v určitém rozmezí. U syntetických kanabinoidů se deska úplně mění, od nynějška je možná dokonce smrt.

Jak fungují syntetické kanabinoidy

V tomto bodě je třeba nejprve vyjasnit otázku, co přesně syntetické kanabinoidy jsou. Napodobují strukturu normálních kanabinoidů. Mohou být vyráběny buď polosyntetické, nebo plně syntetické, přičemž první variantou převádíte konvenční kanabinoidy, jako poslední, poslední produkujete z úplně jiných surovin.

Stejně jako všechny kanabinoidy i syntetické fungují prostřednictvím endokanabinoidního systému. Zde se mohou vázat na receptory CB1 nebo CB2. První se nachází hlavně v mozku a míchě, druhý v periferních nervech.

Převážná většina syntetických kanabinoidů se váže na receptory CB1. Společně mají klíčovou vlastnost THC, který dokuje stejné receptory. Syntetické kanabinoidy jsou však pro tyto receptory mnohonásobně afinnější, takže se k nim vážou snadněji, silněji a podle toho i častěji.

To bylo vědecky regulováno takzvanou afinitní konstantou Ki. Čím menší je tato hodnota, tím silněji se kanabinoidy váží na receptory. Například THC má hodnotu Ki 10,2 (nM). Syntetický kanabinoid JWH-018 má nyní hodnotu 9 (nM), a proto je o něco silnější než THC. Tento příběh se stane úžasným, když se podíváme na kanabinoid HU210. S hodnotou Ki 0,06 má mnohem silnější účinek než THC a tento syntetický kanabinoid může mít odpovídající drastické důsledky.

Tím se uvolní mnohem účinnější účinek, který nelze srovnávat s účinkem konopí. Existují také další kanabinoidy, které se vážou například na receptory CB2 nebo inhibují rozklad endogenních kanabinoidů (endokanabinoidů).

Vzhledem k tomu, že syntetické kanabinoidy jsou značkové léky, neustále se syntetizují nové varianty, aby je bylo možné bez sankcí uvést na trh. Zvláště nebezpečné je to, že příslušné kanabinoidy nejsou téměř prozkoumány, a proto není rozpoznáno jejich skutečné nebezpečí. Určitý kanabinoid může vždy vystoupit z řady a zabít určitou skupinu lidí.

Příběh smrtících kanabinoidů

Syntéza kanabinoidů začala v 80. letech. Jako součást lékařského výzkumu syntetizoval profesor organické chemie na Clemsonské univerzitě John William Huffman stovky nových kanabinoidů. Jeho výzkum byl financován Národním institutem zneužívání drog. Jeho cílem bylo lépe porozumět kanabinoidům a mobilizovat je pro lékařské účely. Syntetické kanabinoidy si našly cestu do ulic v roce 2008. Díky Huffmanovým publikacím se v německé forenzní laboratoři objevil syntetický kanabinoid s názvem JWH-018. To je místo, kde nové kanabinoidy našly svůj první název scény s „Spice“.

Od té doby se na legálním trhu obchoduje se spoustou syntetických kanabinoidů. Někdy existuje právní forma, jako je Marinol, což je napodobenina THC. Syntetické kanabinoidy se také prodávají legálně a mají pouze označení, že nejsou vhodné ke konzumaci. Prodávají se pod názvy jako „K2“, „Spice“ nebo „syntetická marihuana“.

Syntetické kanabinoidy lze kouřit, užívat orálně nebo čichat. Při kouření nebo čichání fungují během několika sekund až minut a jsou absorbovány sliznicemi. V případě orální konzumace se účinek dostaví se zpožděním, jako u běžného konopí.

Syntetické kanabinoidy se konzumují obzvláště často, když příslušný uživatel nemá přístup k normálnímu konopí. Syntetické kanabinoidy se také používají, pokud v blízké budoucnosti bezprostředně hrozí drogový test a očekává se, že bude negativní. Normálně přidáváte syntetické kanabinoidy do konvenčních bylin, aby je bylo možné následně kouřit. Jinak s nimi natáhnete normální trávu, aby byl účinek účinnější. Ve všech případech jsou syntetické kanabinoidy levnou alternativou.

Syntetické kanabinoidy začaly jako designová droga na černém trhu v roce 2008. Od roku 2016 jsou nejběžnějšími novými psychoaktivními látkami hlášenými Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost. Zejména v Německu se syntetické kanabinoidy objevují na nejrůznějších místech.

V zásadě riskujete nákup plevelů se syntetickými kanabinoidy po celém Německu. Často se doporučuje mít spolehlivého prodejce, který dokáže také uvést jeho zdroj. V zásadě platí, že pokud máte podezření na syntetické kanabinoidy, měli byste přímo změnit dealera, protože další objednávka může být fatální. Použití syntetických kanabinoidů jako prodlužovače je obzvláště život ohrožující, protože člověk konzumuje obvyklé množství plevelů. Očekáváte také obvyklé množství THC, ale syntetické kanabinoidy vás mohou svou energií zcela překvapit.

Za účelem označení přítomnosti syntetických kanabinoidů by nyní měla být uvedena některá místa. V únoru tohoto roku dokázalo lékařské centrum Univerzity ve Freiburgu detekovat syntetický kanabinoid 5F-MDMB-PICA v marihuaně. Tráva pocházela z větší mnichovské oblasti. Vzorek hašiše s kanabinoidem 5F-MDMB-PINACA byl také testován v Bernu 5. února 2020. Tento kanabinoid je již v Evropě zodpovědný za více než dvě desítky úmrtí, dokonce i v Japonsku zemřelo deset lidí na předávkování tímto kanabinoidem v této oblasti v období od září 2014 do prosince téhož roku. Blízký příbuzný, 5F-ADB-PINACA, je přibližně 700krát silnější než THC. To je místo, kde spotřebitelé omdlí, zažijí infarkt, záchvaty nebo akutní psychózu.

V pátek odpoledne 28. února 2020 stanovila policie v Lipsku smrt 36letého muže. Konzumoval 4F-MDMB-BINACA, který dostal prostřednictvím online obchodu. Příbuzný tohoto kanabinoidu, 5F-MDMB-BINACA, způsobil v Evropě již 25 úmrtí.

Od konce září do začátku října 2014 muselo být v Rusku kvůli syntetickému kanabinoidu MDMB-FUBINACA hospitalizováno více než 700 lidí v Rusku. 25 z nich zemřelo, průměrný věk pacientů byl kolem 24 let. Kanabinoid byl dříve zcela neznámý, Rusko s ním mělo první zkušenosti.

Na co myslet

Šíření syntetických kanabinoidů opět dokazuje důležitost kontrolovaného trhu s konopím. Rovněž svědčí o neschopnosti příslušných institucí zajistit, aby syntetické kanabinoidy mohly být často legálně distribuovány. Jako prostý občan a běžný spotřebitel nejste nikdy v bezpečí před nebezpečím syntetických kanabinoidů, každý prodejce by je (nevědomky) mohl na vás obrátit.

Pokud se chcete chránit, měli byste se pokusit syntetickým kanabinoidům vyhnout. Například pokud někdo pojmenuje své Kush Spice nebo něco podobného, ​​rozhodně byste to neměli kouřit. Syntetické kanabinoidy jsou tak nebezpečné kvůli své nepředvídatelnosti, a proto se v žádném případě nedoporučuje používat je.

Skutečné nárazníky by však musely být rozrušeny kvůli syntetickým kanabinoidům a rozhořčeny nad právní situací. Dalo by se namítnout, že stát úmyslně pošle Buffera na smrt, pokud navzdory těmto kritickým kanabinoidům stále nezačne legalizaci. Na tomto místě nelze zmínit, že největší vlna otravy olovem od druhé světové války nastala pouze kvůli zákazu konopí. V určitém okamžiku už nejde o drogy a závislost, ale jednoduše o lidské životy, které neměly skončit.

Příspěvek Henrika Aulbacha


Zdroje:

https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-synthetic-marijuana-and-why-is-it-dangerous

https://checkit.wien/substanzen/synthetische-cannabinoide/

https://www.drugcom.de/drogenlexikon/buchstabe-s/synthetische-cannabinoide/

https://hanfjournal.de/2020/04/05/synthetische-cannabinoide-in-schweizer-gras-gefunden/

https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_cannabinoids

http://blogs.taz.de/drogerie/2020/03/06/immer-mehr-synthetische-cannabinoide-im-umlauf/

https://www.drugcom.de/topthema/horror-trip-durch-synthetische-cannabinoide/


Tento článek se poprvé objevil v „Hanf Journal“ 21. května 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *