Středa, 1. dubna 2015

Zajímavé vyjádření

growshop765

Tato obyčejná níže uvedená věta jednou vstoupí do dějin legalizace.

 

„Cannabis v České a Slovenské republice, díky výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
v důsledku znamená, že nikdo nemohl být od 20.5.2004 kriminalizován ani growhopy a už vůbec ne nemocní nebo vědečtí pracovníci, nebo ti, co nemocným pomáhali, když byl zákon nevymahatelný
a neúčinný, když nebyl notifikován u Evropské komise dle povinnosti práva EU“.
„Podle našeho názoru je zákon o návykových látkách týkající se výroby cannabis technickým předpisem podléhajícím notifikaci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/ 34/ ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem, technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

V Praze 2015
Odbor mezinárodních vztahů
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2

 

growcitycz01a

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *