Neděle, 12. dubna 2015

Víkend s konopím (6.)

zase jen to technické …

cannabis-kids-treatment

Zalévat a pěstovat … mládeži!!!

Úvod

Technické konopí – Cannabis sativa je jednoletá rostlina, používaná k průmyslové výrobě celé řady cenných produktů. V ČR je povoleno pěstovat odrůdy s obsahem omamné látky THC pod 0,3 % (normy EU povolují 0,2 %). Základem konopných výrobků jsou tři suroviny: vlákno využívané v textilním či automobilovém průmyslu, semeno bohaté na potravinářský a kosmetický olej a pazdeří, které se prosazuje vedle dřeva a jiných vlákenných materiálů při výrobě papíru, stavebních materiálů či tzv. zelené energie. Pazdeří je přitom odpadní produkt průmyslového zpracování stonku na vlákno. Stonky jsou při něm mechanicky rozlámány a pazdeří od vlákna postupně odděleno. Získaná „štěpka“ se lisuje do briket a pelet pro využití v kotlích malých výkonů. Výhřevnost 1t pazdeří dosahuje 17GJ.

Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva.

Metoda

Cílem výzkumu bylo zjištění, na jakou frakci je třeba připravit vstupní fytomasu, aby se daly lisovat pelety a brikety. U pelet se musí vstupní frakce připravit na rozměr max. 8 mm délky. To je dáno velikostí produkovaných peletek, jejichž průměr bývá obvykle 6 mm. Tato velikost je dána požadavky na dopravní cesty ze skladovacího prostoru do hořáku kotle. U briket postačuje vstupní frakce ve velikosti částic 100 mm.

Důležitou vlastností briket je jejich soudržnost a odolnost proti nárazu, která udává odolnost při dopravě. Druhým parametrem je měrná hmotnost, což je koncentrace energie v prostoru.

Vstupní vlhkost konopného pazdeří je 8,6 %.

Na mechanické vlastnosti briket má značný vliv:

  1. Ćistota materiálu: tím se rozumí materiál bez nečistot, kterými je u fytomasy zemina.
  2. Velikost vstupní frakce: pro peletky je potřeba desintegrovat vstupní fytomasu na rozměr max. 8 mm, pro účely lisování peletek o průměru 6 mm. U briket je potřeba mít fytomasu max. v délce 200 mm.
  3. Vlhkost fytomasy: pokud fytomasa obsahuje více jak 20 % vody, tak brikety nelze lisovat, protože se rozpadají. U peletek na vlhkosti až tak nezáleží, protože než se rozdružená fytomasa dostane do peletovacího lisu, musí se vlhčit. Z navlhčených peletek se ve stroji kondenzuje vlhkost a ony postupně uschnou.
  4. Lisovací tlak: při zvyšujícím se tlaku roste hustota briket.

V závislosti na lisovacím tlaku byly zjištěny hodnoty hustoty a pevnosti briket.

Obr. 1: Briketa z konopného pazdeří, briketa má průměr 65 mm.
Obr. 2: Briketovací lis

autor : David Plíštil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *