Čtvrtek, 9. dubna 2015

Rozbor nákladů na svépomocné pěstování

 

Do nákladů jsme započítali kromě ceny půdy, vody, semen, nutných hnojiv a nezbytného kropicího vybavení také odhady nákladů na odborné testování půdy a cenu za rozbor finálního produktu – konopné sušiny.

 

01_obrazek_naklady_outdoor_odhad

Pro naši odhadovanou kalkulaci ceny výpěstku si dovolujeme pro začátek odhadnout nepříliš vysoký zisk 50 gramů palic na květinu. Určitě se najde spousta pěstitelů, kteří se tomuto množství vysmějí.

 


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ODHADU

 

Posoudit odhad nákladů na 1 gram otestovaného a nezávadného, svépomocí vypěstovaného konopí s námi můžete právě teď. Podívejte se na prezentaci na obrázku – ve dvou sloupcích jsou zaznamenány odhadované hodnoty nákladů na pěstování za podobných podmínek, jaké měl nedávno obviněný pěstitel.

 

CENA PŮDY

 

V království vladaře hnojiv a potravinářského průmyslu Andreje Babiše v jihomoravských Babicích stojí zemědělská půda necelých 15 Kč/m². To při předpokládané rozloze 4 m² dělá pouhých 60 Kč na celý „pozemek” nutný k pěstování uvažovaných 56 rostlin. Pravděpodobnost, že v jiných částech republiky najdete cenu nižší, hraničí s jistotou. Přesto počítáme v levém sloupci s vysokou hodnotou 100 Kč/m² včetně daně. V pravém sloupci počítáme cenu pozemku – 12,50 Kč/m² včetně daně.

CENA SEMEN

 

Policisté zabavili ve výše zmíněném případě na záhoně o rozloze 4 m² celkem 54 květin. Za 60 konopných semen můžete zaplatit v případě materiálu od renomovaných semenných bank různé částky.

Naše odhadovaná hodnota 4 000 Kč není sice maximální možná, ale vzhledem k tomu, jaké panují na semenném trhu slevové akce, jedná se o cenu reálné.

V tomto případě vychází jedno konopné semínko na cca 70 Kč. Většina pěstitelů outdooru se ale semínky svých modelů bezplatně obdarovává, proto se nebojíme v minimalistické kalkulaci u této položky uvést nulu.

CENA VODY

 

Voda na zalévání je v případě vody dešťové zdarma – viz minimalistická verze v pravém sloupci. V době sucha je někdy nutné využít vodu z kohoutku nebo řeky. Určitě je vhodné sledovat kvalitu sbírané vody, také ona může být zasažena nežádoucími látkami a negativně ovlivnit léčivé vlastnosti vaší rostliny. V levém sloupci jsme stanovili částku na vodu pro 54 rostlin v hodnotě 1 500 Kč, což by při ceně 10 haléřů za litr (v roce 2011 byl litr vody nejdražší ve středních Čechách – za 8 haléřů) dělalo celkem 15 000 litrů vody, tedy na každou rostlinu by průměrně připadlo přes 275 litrů… Vzhledem k tomu, že vodu z vodovodu všichni normálně pijeme, nevidím důvod, proč by nemohla být ta samá voda vhodná k pěstování konopí bez dalšího důkladného testování. Testy tvrdosti vody zvládnete udělat za pár korun.

CENY HNOJIV A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ

 

Policie nezveřejnila kromě fota dvou plechových konví a igelitových sáčků žádné informace o pěstitelských a zpracovatelských pomůckách. Ti, kteří preferují vysoký obsah THC, musí do hnojiv zainvestovat nějakou částku, české sluníčko na všechno určitě nestačí. Příznivci hnojiv však realizují své pěstitelské sny zpravidla v indoorové kategorii. Je vhodné připomenout, že existuje také spousta pěstitelů, kteří se nebojí, resp. si nedovolí pěstovat s pomocí hnojiv a „jedou” zkrátka maximální přírodní styl. Můžeme tak s klidem předpokládat, že výdaje na hnojiva a další přípravky by byly v minimalistické verzi nulové. I takové prevíty, jako jsou mšice nebo svilušky, lze při troše zkušeností zlikvidovat zdarma.

CENY KONVÍ

 

Půlminutová práce s internetovým vyhledávačem ukáže, že je možné sehnat opravdu levné konve nebo jiné kropicí prostředky. Využijete je každopádně vždy a jen na vás záleží, zda si dopřejete kropáč, dva nebo třeba pět.

CENA TESTU PŮDY

 

Každý outdoorový grower je samozřejmě přesvědčen o tom, že půda, na které pěstuje on, je ta nejlepší v okolí. Může to sice být pravda, ale bez testu na nežádoucí látky v zemině to těžko může opravdu dokázat.

Na webu je dohledatelná cenová nabídka analytické laboratoře VZ lab, která se zabývá nejrůznějšími testy vod, půd, kalů, odpadů apod. Testem, který by mohl zajistit naprostou jistotu bezvadnosti půdy, je jejich rozbor zeminy dle vyhl. č. 13/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Aktuální cena za tento komplexní rozbor půdy (na přítomnost těžkých kovů, fenolu, alifatických chlorovaných uhlovodíků, chlorbenzenů, kyanidů atd.) je 9 800 Kč. Tuto částku nakonec započítáme do levého sloupce.

Při kalkulaci levnější varianty využijeme možnost, kterou nabízí každý growshop a hobbyshop v této republice. Místo poměrně nákladného, byť pro pěstování v zemi nutného, rozboru půdy by bylo možné se spolehnout na vlastnosti certifikovaných a ověřených půdních substrátů. Pak by vám na 54 kytek stačilo 54 ks 11litrových květináčů a 12 ks 50litrových pytlů substrátu. Nabídka growshopů zahrnuje různé typy květníků a substrátů a vejít se do částky mezi 5 000 až 7000 Kč by neměl být problém. Jak vidíme, možnosti nezávadného a levného pěstování určitě jsou!

 

CENA TESTU VÝPĚSTKU

 

Subjekt s oficiálním povolením testovat konopí u nás neexistuje. Proč? Není pro to (zatím) vlastně důvod. To, že neexistuje u nás, ale neznamená, že inspiraci a zdroj pro náš odhad nenajdeme jinde.

Komerční testování konopí vypěstovaného soukromými subjekty zavedla už před lety Kalifornie.  V laboratoři Steep Hill, se ceny za testy konopí pohybují v rozmezí 6 až 120 dolarů (126 až 2 520 Kč). Odhadovat přesnou částku rozboru v ČR je složité, přesto se o to pokusíme.

Do levého sloupce jsme proto pro jistotu dosadili hodnotu 4 000 Kč. Věříme, že vyšší částky za testování konopí jsou jen zbožným přáním nepřátel samopěstitelství. Do pravého sloupce jsme vložili hodnotu 2 000 Kč.

Předpokládáme totiž, že v případě legalizace samoléčby by došlo po určité době na tomto specifickém trhu k rozšíření konkurence a následně by cena mohla být rozhodně nižší, než jsme uvedli v levém sloupci.

Pro úplnost dodáváme, že rozbory v kalifornském Steep Hill se týkají jak možné škodlivosti vzorku, tak složení konopných komponent (podílu THC a CBD).

ODHAD FINÁLNÍ CENY ZA 1 GRAM

 

 

Podívejme se nyní na to nejdůležitější – finální cenu výpěstku, která nám vychází na základě našich odhadů. Po sečtení veškerých uvažovaných nákladů jsme u obou variant částku vydělili odhadovaným výpěstkem (2 700 g).

Získali jsme tak průměrnou výrobní cenu na jeden gram. V maximalistické variantě jsme se dostali na částku 8,51 Kč, v minimalistické na 3,70 Kč za jeden gram čistě vypěstovaného a zdravotně nezávadného konopí.

V Izraeli je od minulého roku nastavena cena za gram léčivého konopí na předpis na 10 šekelů, což je v přepočtu přibližně 50 Kč. Přesné hodnoty izraelských vstupů bohužel nemáme a nemůžeme tak posoudit, nakolik je tato cena ospravedlnitelná.

Věříme, že naše kalkulace není daleko od reality. Pokud bychom uvažovali celkovou hodnotu nákladů dvojnásobnou, nepřesáhne cena za gram outdoorového konopí dvacet korun za gram! Je vhodné připomenout, že zkušený pěstitel dosáhne srovnatelného zisku s výrazně menším počtem květin.

(článek „Odhad nákladů“ najde zde…)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *