Středa, 22. dubna 2015

Mýtus o marihuaně (11.)

MÝTUS 11:
MARIHUANA VYVOLÁVÁ ZLOČINNOST
(kapitola 11, Mýty a fakta o marihuaně, 2002)

(překlad a editor Jindřich Bayer – pro Konoptikum se svolením autora)

 resized_jesus-says-meme-generator-like-weed-my-dad-made-it-37b40e

Uživatelé marihuany páchají více majetkových trestných činů než neuživatelé. Pod vlivem marihuany se lidé začnou chovat iracionálně, agresivně a násilně.

„V porovnání s neuživateli marihuany je u jejích uživatelů pravděpodobnější … že budou zatčeni. (Marihuana) zjevně souvisí se záškoláctvím a zločinností.“1

„Další otázkou je úzká spojitost mezi užíváním marihuany a násilnostmi. Marihuanu užívalo šedesát šest procent středoškolských studentů, kteří nosili zbraně do školy. Dalším důležitým poselstvím našim mladým lidem tedy je: užíváte-li marihuanu, můžete přijít o život v brutální rvačce.“2

 „Mezi chronické účinky marihuany může patřit … nezvladatelný vztek, který může snadno přejít do nepřátelské agrese i vůči milovaným osobám.“3

 

FAKTA

VŠECHNY SERIóZNÍ VĚDECKÉ I VLÁDNÍ KOMISE ZKOUMAJÍCÍ VLIV MEZI UŽÍVÁNÍM MARIHUANY A ZLOČINNOSTÍ DOŠLY KE STEJNÉMU ZÁVĚRU: marihuana zločinnost nevyvolává. Drtivá většina uživatelů marihuany nepáchá žádnou trestnou činnost kromě držení marihuany. U uživatelů marihuany, kteří páchají jinou trestnou činnost, není marihuana příčinou. Téměř všechny studie prováděné na lidech či na zvířatech potvrzují, že marihuana agresi spíše snižuje.

 

Marihuana, deviace a zločinnost

 

Když se ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století začalo poprvé mluvit o marihuaně, říkalo se, že mění lidi v násilné zločince.4 Zastánci marihuanové prohibice –  např. ředitel Úřadu pro narkotika (Bureau of Narcotics) Harry Anslinger – propagovali myšlenku, že marihuana vyvolává zločinnost. V roce 1937 Anslinger například v článku publikovaném v Americkém časopise (American Magazine) čtenáře varoval před „řadou vražd, sebevražd, loupeží, násilných napadení, přepadení, krádeží vloupání a projevů maniakálního šílenství“, které marihuana „každoročně způsobuje“.5 Po celých Spojených státech vycházely v novinách senzační podrobnosti o násilných činech, které byly údajně spáchány pod vlivem marihuany.

Shaferova komise v roce 1972 po prozkoumání důkazů o souvislosti mezi marihuanou a zločinností konstatovala:

Někteří uživatelé nepáchají trestnou činnost častěji než neuživatelé kvůli tomu, že užívají marihuanu, ale proto, že patří mezi skupinu lidí, u nichž se zvýšená míra zločinnosti dá předpokládat bez jakéhokoli ohledu na užívání marihuany. Ve většině případů rozdíly v míře zločinnosti mezi uživateli a neuživateli marihuany nezávisí na užívání marihuany jako takovém, nýbrž na ostatních faktorech.6

 

Výzkumy prováděné od roku 1972 potvrzují závěry Shaferovy komise. Míra zločinnosti u mladistvých pachatelů a dospělých zločinců bývá vyšší než u běžné populace.7 Je tomu tak ale proto, že jak zločinnost, tak užívání marihuany jsou ovlivněny předem existujícími faktory jako je sociální prostředí, životní dráha a osobnost pachatelů. Po bližším přezkoumání těchto faktorů8 a případného užívání dalších drog9 se asociace mezi užíváním marihuany a zločinností redukují či úplně mizí. Většina delikventů, kteří kouří marihuanu, začala páchat zločiny ještě dříve, než ji začali kouřit.10

Bezpochyby existují i agresivní kuřáci marihuany, marihuana ale násilné chování nezpůsobuje. Uživatelé marihuany spíše uvádějí, že má „uklidňující účinky“.11 Někteří dokonce uvádějí, že je k užívání marihuany motivuje právě tento účinek.12 Řada studií dokazuje, že procentuální zastoupení uživatelů marihuany mezi pachateli násilných trestných činů je velmi nízké.13 Při nedávné studii zaměřené na vězně ve státě New York uvedlo osmnáct z dvou set šedesáti osmi uvězněných za vraždu, že marihuana přispěla ke spáchání vraždy. Patnáct z těchto osmnácti pachatelů ale zároveň uvedlo, že byli v době spáchání vraždy pod vlivem alkoholu a/nebo dalších drog. Výzkumníci došli k závěru, že marihuana ke spáchání zločinu nepřispěla ani v jednom případě.14

Jako důkaz zvýšené agresivity následkem užívání marihuany bývá uváděna jedna jediná laboratorní studie. V rámci strategické hry se v ní spárovalo osm mužů s vícenásobnými problémy s drogami, kteří bydleli v ghettu. Hru hráli před a po kouření marihuany. Po vykouření marihuany subjekty proti soupeřům používaly ofenzivní strategie o něco častěji než strategie defenzivní.15 V dalších laboratorních experimentech výzkumníci bez výjimky prokazují, že marihuana snižuje nepřátelské či agresivní projevy,16 a to i po provokacích.17

U laboratorních zvířat se výzkumníkům agresivní chování nedaří vyvolat,18 s výjimkou případů, kdy zvířata před podáním THC vystaví extrémní stresové zátěži – např. hladovění.19

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *