Středa, 25. března 2015

Konopí a děti

Léčebné konopí budou moci využívat i děti

maxresdefault

Léčebné konopí na lékařský předpis budou moci do budoucna využívat i děti, nejenom lidé starší osmnácti let. Navíc se zvýší povolený limit pro pacienta ze 30 gramů na 180 gramů měsíčně. Počítá s tím novela vyhlášky připravená ministerstvem zdravotnictví, která je nyní v připomínkovém řízení.

Ministerstvo se rozhodlo, že tímto způsobem rozšíří pravomoci lékařů. Není podle něj jediný důvod, proč lékaře při předepisování léčebného konopí omezovat věkem pacienta a nespolehnout se spíše na to, že jsou odborníci a dokáží posoudit, komu pomůže.

Stejně tak je tomu při zvýšení povoleného množství na 180 gramů měsíčně. „Omezení na 30 gramů léčivého přípravku na měsíc se jeví z hlediska zahraničních zkušeností (na základě zahraničních studií a výzkumů) jako neopodstatněné,“ konstatuje ministerstvo.

Úřad plánuje i to, že zruší omezení v tom, jak se smí léčebné konopí používat. Doposud je omezeno na inhalační nebo perorální, tedy ústy podávanou medikaci. „Způsobů užití léčebného konopí a tedy i možných cest podání je i při případném vyloučení jeho spalných zplodin více. Podzákonná norma by přitom neměla zasahovat do takto odborných medicínských detailů a cestu podání by měl specifikovat v každém případě individuálně lékař, aniž by byl v tomto svém rozhodování jakkoli omezen,“ konstatuje ministerstvo.

Návrh novely také ruší dosavadní omezení léčby konopím pro interní lékaře jen na ústavní léčbu a tedy zákaz použití léčebného konopí pro ambulantní pacienty interního lékařství. „Neexistuje žádný bezpečnostní důvod, jenž by interní lékaře a jejich pacienty měl takto diskriminovat ve srovnání s pacienty lékařů jiných odborností s právem indikovat a předepisovat léčebné konopí,“ uvádí se v důvodové zprávě k novele vyhlášky. Klinicky je takové omezení navíc v přímém rozporu s vědou i praxí a při svém uplatňování by z účinné léčby vyloučilo například většinu diabetiků, trpících neuropatickými bolestmi, a obecně řečeno i převážnou většinu interních pacientů trpících středně těžkými a těžkými chronickými bolestmi.

Léčba konopím je v Česku legální od dubna 2013 na zmírnění obtíží dospělých s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. V praxi se ale zatím téměř neprovádí. Na lékařský recept si ho koupilo jen deset pacientů, většina tak je dál odkázána na černý trh či vlastní výpěstky. Na ulici, tedy načerno, se gram konopí kupuje za 150 až 250 korun, v lékárnách je gram dováženého konopí za 320 korun.

Zdroj: tyden.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *