Úterý, 3. února 2015

O samopěstování

Několik českých odborníků a politiků říká, že není možné samo pěstování konopí, aby nebyla porušena „Jednotná úmluva OSN o omamných látkách 1961“.
Ano, tato úmluva obsahuje tento text. Není možné zapomenout na další soudy, které legitimizují například Holanske Coffe Shopy (InfoCuria – Judikatura Soudního dvora).
Stejně tak funguji v Evropě konopné společenské kluby – cannabis social club.

121012_Konopi05


Preambule – JEDNOTNÁ ÚMLUVA O OMAMNÝCH LÁTKÁCH 1961
Strany, vedeny starostí o fyzické a morální zdraví lidstva, uznávajíce, že lékařské použití omamných látek je i nadále nezbytné pro ulehčení bolestí a že je nutné podniknout potřebná opatření k zajištění omamných látek k těmto účelům,…

Libuše Bushka Bryndová která je konopné léčitelka, ale také překladatelka. Upozorňuje na jiný výklad úmluvy o drogách z roku 1961. Říká, že pěstovaní nemůže být bez kontrol. Tedy občan si nemůže vypěstovat například 100 květin konopí. Ale, pokud pěstovaní omezené určitým počtem, například 6.květin konopí. Nebude docházet k porušení této úmluvy.
Tento názor dáva smysl, neboť v USA je možno v některých státech pěstovat beztrestně 6,květin konopí. A Barak Obama prohlásil (rok 2015), že se nejedná o porušení umluv OSN a že jeho vláda nebude zasahovat proti tomuto jednání.

Pokud se vrátíme zpátky do Evropy, kde v několika státech fungují konopné společenské kluby – cannabis social club. Kde nejrozšířenější je to právě ve Španělsku. Jejich fungovaní je na principu umožnění kontrol státním orgánům. Tedy zapisují vše co vypěstují a vše co si členové klubu odeberou. Při zajmu státních orgánů doloží veškeré udaje množství na skladu nebo odebrané. Bez členství v klubu není možné konopí koupit nebo dostat. Kluby ve španělsky pro sebe nastavili pravidla, kde je možné pěstovávat pouze v BIO kvalitě. Maximální denní limit, atd. Různé kluby fungují podle různých modelů. (viz putování po konopných klubech)
Existují kluby kde člen nahlásí svojí předpokládanou spotřebu a zaplatí odpovídající poplatek. Potom si během roku vyzvedává konopí podle nastaveného limitu, kde není možno překročit povolenou denní dávku. V jiných klubech to funguje tak, že se platí roční členské poplatky. Zapíše se předpokládaná spotřeba člena. Aby klub měl přehled kolik toho musí vypěstovat pro potřebu celého klubu. A konopí se prodává podle ceny gramu.
Kluby mají tu výhodu že nepěstují pouze jednu odrůdu a několik tipů. Včetně venkovního pěstováni i pod umělém osvětlením. Nemocný člověk může během své léčby experimentovat, která odrůda mu bude vyhovovat lépe.
Stejně tak se vše zapisuje, kdy dalším pacientům může být nabídnuta ta nejlepší odrůda podle zkušenosti klubu.
§ 31 Přípustné riziko – CZ
(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
To platí i pro rekreační kuřáky konopí. Vždy si mohou vybrat z několika dostupných odrůd, na kterou zrovna mají chuť a náladu. Jestli klub bude jen pro nemocné nebo i pro rekreační uživatele, to si rozhodují členové sami.

redaktor MV pro Konoptikum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *