Středa, 11. února 2015

Léčivé účinky rostlin a hub

Léčivé účinky rostlin a hub jsou známy a „testovány“ po tisíce let

 

houbičkyAvily

Obchod http://www.3shops.cz/ jsem otevřel minulý rok, avšak danou problematikou se zabývám již patnáct let. Je pozoruhodné, na co všechno příroda myslela. Poskytuje nám naprosto vše, co potřebujeme, veškeré potřebné léky v té nejvyšší kvalitě, a je tragické pokoušet se ty nejléčivější z nich zavrhovat…Náš obchod je zaměřený na prodej léčivých bylin a přípravků, jsme také první zcela česká prodejna semen léčivého konopí. Zaměřujeme se také na rizikové uživatele ilegálních drog, kterým jsme schopni poskytnout bezpečnou alternativu pro párty a volný čas. Chceme ale také poskytovat silné medikamenty použitelné pro léčení duševních problémů, sebepoznání, k meditačním účelům či osobnímu a duševnímu růstu. Žádný z našich produktů nevyvolává závislost, naopak některé z nich návyky léčí, a všechny mají zanedbatelný obsah toxinů. Drugs (drogy), jak se např. ve Spojených státech léčiva všeobecně stále nazývají, můžeme třídit podle jejich společenské nebezpečnosti. Když si představíme přímku, v bodě A nalezneme heroin, pervitin a podobné mysl ovlivňující drogy, které snad nikdo ve společnosti nechce, na straně druhé, tedy v bodě B, na nás čekají entheogeny, tedy to, co ukazuje boha nebo vnitřního boha, učitele. Někde mezi těmito body nalezneme také alkohol, nikotin nebo farmaceutické preparáty.Vrátím se ale ke zmíněným entheogenům, kam mimo jiné patří také šalvěj divotvorná. Entheogeny představují zejména slabší či silnější halucinogeny prakticky využitelné pro léčení mnoha onemocnění – zejména připustíme-li fakt, že každá nemoc je jen stav mysli. Představa halucinogenu jako něčeho příšerně nebezpečného je naprosto mylná, i když jsme tímto bludem pěchováni mediální i propagandistickou masáží takřka každý den. Každý schopný adiktolog, tedy člověk zabývající se závislostmi a společenskou nebezpečností drog, však deklaruje opak a vidí zde obrovský pozitivní terapeutický potenciál.Entheogenů se odnepaměti v mnoha kulturách používalo k náboženským a duchovním účelům. Tyto tradice však velmi poškodilo a snažilo se vymýtit křesťanství a prakticky každá historicky významná autorita, neboť jakýmsi vedlejším účinkem je zvýšený projev svobodné vůle a myšlení, rozvoj sociálního cítění a ztráta přílišného zájmu o materiální statky. Kvůli entheogenům však nikdo nekrade, nevraždí, neodhazuje infikované jehly, ani se nemění v nespolečenské zvíře žijící někde v jeskyni, naopak. Současný stav je proto zcela neoprávněné a nelogické omezování osobní svobody, vnucování hodnot a životního stylu ve jménu ideálů někoho jiného, podpořené sice zvučnými, ale vědecky nepodloženými „morálními“ kolektivistickými argumenty.Celý případ mého obvinění z „toxikomanie“ vznikl na základě dvou třígramových balení sušených listů šalvěje divotvorné a necelých dvou gramů určených pro moji osobní potřebu. Znova musím poznamenat, že toxicita šalvěje je zanedbatelná, srovnatelná se zeleným čajem či kávou. Také je nutné poznamenat, že zisk před zdaněním pro obchod činil 120 Kč, takže je zřejmé, že zde také rozhodně nejde o významné obohacení, o kterém mluví zákon. Šalvěj divotvorná ani její účinná látka Salvinorin A navíc není zapsána mezi zakázané látky Evropské unie a ani nepatří mezi zakázané látky v České republice. Je to pouze situace, kdy jedna názorová škola využívá situace dané „historickým vývojem“ k tomu, aby si uzurpovala právo na „jedině správný vědecký pohled“ na věc. Z ideologického hlediska je to přežívání materialismu ve vědě – správné je jen to, co odpovídá „vědeckému pohledu“ prosazovanému státem. Vědeckost je v tomto případě dána hlavně lpěním na materialistickém přístupu, který nechce vidět jiné skutečnosti než ty, které sám uzná za vhodné.Domnívám se také, že postoj, který v současnosti reprezentuje platné znění živnostenského zákona, a výklad trestního práva některých zájmových skupin, je v rozporu s Deklarací lidských práv, jak byla formulována a k níž se naše republika oficiálně hlásí. Z tohoto hlediska by pravděpodobně stálo za úvahu, zda by nebylo vhodné obrátit se na Ústavní soud se žádostí o přešetření, zda platná podoba živnostenského zákona je v souladu např. s článkem 28 Všeobecné deklarace lidských práv. Podle tohoto článku totiž platí, že „každý je při výkonu svých práv a svobod podroben pouze takovým omezením, která stanoví zákon výhradně pro to, aby bylo zajištěno uznání a zachování práv a svobod ostatních“.V případě živnostenského zákona jsou ale pacienti omezováni již nad tuto míru, protože je de facto znemožňováno vyhledat si pro své léčení toho, koho chtějí, a musí si vybírat jen mezi těmi, které vnucuje zákon. Podobně bychom se mohli dívat i na to, že nás stát nutí, abychom peníze, které ze svých platů dáváme na zdravotní pojištění, vydávali opět jen způsobem, který tento stát uzná za vhodný. I zde bychom měli mít svobodu volby, zda za své peníze dostaneme jen někým jiným zvolené a vybrané služby, nebo zda si můžeme zvolit ty, které sami pokládáme za vhodné.Jako svobodný a svéprávnosti nezbavený občan chci mít svobodu volby v tom, abych, v případě že onemocním, se mohl léčit u člověka, kterého sám uznám pro tyto účely za vhodného. A je lhostejné, zda to bude absolvent Karlovy nebo jiné university, žák afrického šamana nebo samouk. Co bych v takovém případě jako potenciální pacient vyžadoval, by bylo, aby každý, kdo mi bude nabízet nějaké léčitelské služby, byl povinen informovat mne poctivě o odborném vzdělání, kterého se mu dostalo – ať už to bude vzdělaný lékař nebo samouk. Podstata je v tom, aby tyto informace byly pravdivé. A pak by mělo být již jen na mně, jak se rozhodnu a koho si zvolím. Nevím, proč bych se měl jít léčit (např. v případě psychických problémů) k našim psychiatrům, jestliže vím, že podstata fungování psychiky jim není známa a že jejich práce spočívá převážně v potlačování symptomů nemocí, místo v odstraňování příčin problémů. Totéž platí, v nepatrně pozměněné podobě, o službách psychologických a farmakologických.Snad je vhodné ještě poznamenat, že každý si ze zákona platíme nemocenské pojištění a že by bylo vhodné a žádoucí, aby každý mohl sám za sebe rozhodovat o tom, jak bude použito peněz, které si odkládá pro případ nemoci. Je naprosto demokratické a správné dosáhnout stavu, kdy podstatnou část ceny za léčivé byliny a přírodní látky u obchodníka bude hradit zdravotní pojišťovna, stejně jako hradí chemické preparáty pochybného původu farmaceutického průmyslu.„Touha proměňovat vědomí je vrozený a přirozený pud, podobný hladu nebo pudu sexuálnímu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *