Středa, 7. ledna 2015

Putování po konopných klubech…

Rádi přistupujete k věcem inovativně? Jeden stát Evropské unie se rozhodl přistupovat k problematice omamných a psychotropních látek obdobně.  V červenci tomu bude 15 let, co v Portugalsku vešel  v platnost zákon, který dekriminalizoval všechny drogy.
„Dekriminalizace“ se týká držení, užívání a koupě omamných látek a znamená, že porušení zákona již neřeší trestní právo ani trestní soudy. Místo toho je porušení považováno za přestupek.
jeptiskaakonopi01a

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), ústřední agentura EU pro koordinaci drogové politiky, v roce 2005 zveřejnilo následující definici pojmu „dekriminalizace“:„Dekriminalizace“ znamená odstranění aktivity ze sféry trestního zákona. Prohibice přetrvává, ale sankce za užívání (a činy jemu předcházející) již nespadají do rámce trestního zákona.
Užití, pořízení a držení těch rostlin, látek či přípravků a to pro osobní potřebu, je považováno za přestupek. Nerozlišují se přitom druhy drog ani to, jestli jsou konzumovány na veřejnosti či v soukromí.  Klíčová fráze – „pro osobní potřebu“ – je definována jako množství „nepřesahující množství potřebné pro průměrnou osobní spotřebu za deset dní.“ Dekriminalizace se nevztahuje na „obchodování s drogami“, které zůstává kriminalizované.
Za účelem posuzování přestupku byla zřízena „komise pro odrazování od drogových závislostí“. Tato může provinilcům udělit pokutu mezi 25 eury a minimální mzdou, ale tyto pokuty jsou považovány za poslední možnost. Pokud komise nezíská důkazy o vzniklé závislosti a nebo pokud se nejedná o opakovaný případ, bývá od udělení pokuty odstoupeno.
Komise také může zrušit pokutu pod podmínkou, že se konzument nastoupí léčbu.
 
zdroj:  autor ~MW~  (náš nový redaktor) 
CC BY-SA 3.0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *