Pondělí, 22. prosince 2014

Skutečné oběti legalizace marihuany

 Je jich hodně …
TAK JAK TO JE ?!?

MarijuanaFarm

Zastánci konopí hlasitě prohlašují, že legalizace marihuany nepovede ke smrti žádných osob, ale to zkrátka není pravda. Skutečnost je taková, že ztráty způsobené legalizací budou obrovské a dlouhodobé, ale zřejmě ne tak, jak si je představujete. Nepůjde vůbec o umírající lidi; půjde o průmysl. Marihuana je silným oponentem mnoha druhům průmyslu a ty, které jsou nejvíce ohroženy jsou ty, jež se na počátku zapřisáhly vymýtit tuto rostlinu z povrchu světa. Ale marihuana se vrátila a nárokuje si práva na oběti.

1. oběť : Ropný průmysl

Ropný průmysl se drží u světové moci poslední století, ale toto odvětví upadá. Konopný olej je oproti ropě lepší snad v každém ohledu. Samozřejmě klasický argument je, že semínka technického konopí a semínka marihuany nejsou to samé. Není to pravda. Pocházejí z jen mírně odlišných druhů stejné rostliny, ale pokud vylisujete 1500 tun semínek technického konopí a 1500 tun semínek marihuany, dostanete zhruba stejný olej přibližně stejné kvality.

Takže zde máme organickou rostlinu, která dokáže při správné manipulaci vyprodukovat obrovské množství semínek a tyto semínka mohou být využity k výrobě všeho, k čemu se používá ropa: oleje pro zkrášlující produkty, chemické zpracovávání, technická mazadla, palivo a oleje pro prakticky všechny typy automobilů a vlastně všeho, co vás napadne. Pokud to může udělat Big Petrol, konopí to dokáže udělat lépe, levněji, čistěji a s méně – jestli vůbec – nebezpečným a toxickým odpadem.

Ropný průmysl významně přispěl ke znečištění spousty míst na naší planetě a každým dnem šíříme tuny dalších ropných chemických látek, vedlejších produktů a zdrojů znečištění do vzduchu, půdy i vody. K tomu všemu je ropa neobnovitelný zdroj fosilních paliv, jejichž zásoba se rapidně ztenčuje. Tím, co nám tady ještě zbylo, si trávíme Zemi, na které žijeme.

Oproti tomu je konopný olej 100% odbouratelný a může být využit k výrobě vysoce kvalitních produktů, které by byly jen velmi těžko rozeznatelné od svého, ropou napuštěného, protějšku.

Ropný průmysl již umírá čistě jen proto, že fosilní paliva mizí. Ale s osvobozením konopné rostliny tuto smrt jen mnohem více urychlíme. Tohle je smrt, kterou můžeme oslavit, neboť nás osvobodí od naší příšerné závislosti na drahé a nebezpečné ropě.

2. oběť : Papírenský průmysl

Papírenský průmysl je pro naše společné zdraví skoro stejně škodlivý jako ten ropný. Tento průmysl již kompletně vymazal z povrchu planety většinu pralesů, zatímco je vyléváno neznámé množství toxického odpadu do našich řek, jezer a oceánů. Také bylo zničeno miliony akrů lokalit, ve kterých z velké části žijí zvířecí druhy na pokraji vyhynutí.

Ale papírenský průmysl, přežívající ze stromů, bude také brzy u konce. To proto, že konopí je mnohem lepší zdroj, který je udržitelný na nekonečně dlouhou dobu s minimálním dopadem na životní prostředí. A to jsem nezmínil, že konopný papír je kvalitnější. Uvedu ještě pár příkladů, proč bude konopí zkáza papírenskému průmyslu, až bude osvobozeno:Toxické chemikálie užívány k bělení papíru ze dřeva nejsou zapotřebí na papír z konopí

Papír ze dřeva má průměrnou životnost kvality 54 let. Konopný papír vydrží 300, 400 let i déle.
Konopný papír může být recyklován až 2x déle než papír ze dřeva
Jeden akr konopí (1 akr = 4 047 metrů čtverečných) vyprodukuje 4x více papíru než jeden akr stromů
Jeden akr konopí může být vypěstován a sklizen 2-3x do roka, kdežto vypěstovat jeden akr stromů může trvat i několik let
Konopí dokáže zpracovat 4x více oxidu uhličitého než stromy

Realitou je, že papírenský průmysl je vlastně tím nezvaným nováčkem v tomto odvětví. Nahrazením stovek let užívání konopného papíru za ten ze dřeva měl významný negativní dopad na Zemi v rozpětí 100 let, kdy se jeho výroba skutečně rozmohla. Až bude konopí osvobozeno od politicky matoucích nesmyslů dneška, ukončení existence papírenského průmyslu bude vlastně obnovením právoplatného postavení této rostliny v naší společnosti.

pokračování příště…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *