Neděle, 28. prosince 2014

Lysohlávky a duše člověka (6.část)

LYSOHLÁVKA JAKO LÉK

houbičkyAvily

Uvažuje se, že by psylocibin mohl být využit na podporu kreativity, protože provokuje změny v limbickém systému, v jejichž důsledku vzrůstá komunikace mezi vzdálenými částmi mozku.

Zážitek rozšířeného vědomí také člověka konfrontuje s vlastními idejemi, představami o sobě samém a okolním světě. Blokuje zažité reakce na konvenční podněty a otevírá mysl novým obzorům.

Většina lidí připisuje své zkušenosti spirituální a mystické dimenzi, cítí se propojeni s okolím a nacházejí vnitřní význam pro pojem univerza. Tento efekt by mohl být v budoucnu využit kupříkladu pro léčbu autistických pacientů, kteří trpí neschopností vnímat vztahy mezi objekty a lidmi.

V sedmdesátých letech provedený výzkum ukázal, že psychedelický zážitek pomohl autistickým dětem zlepšit slovní projev a náladu, zintenzívnil jejich emocionální reakce na ostatní děti a dospělé a snížil frekvenci obsedantně kompulzivního chování.

V souvislosti s obsedantně kompulzivními poruchami byla úspěšně přezkoumána účinnost psylocibinu v letech devadesátých. Psilocibin dále slouží k výzkumu psychotických symptomů, vnímání času, změn v kognitivních funkcích a vizuálních procesech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *