Středa, 27. srpna 2014

Šedá ekonomika v Česku

Domácí ekonomice se v uplynulých letech moc nedařilo. Ovšem národní účty nabobtnaly za přispění vzkvétajícího obchodu s drogami, prostituce či práce načerno. Česko tento skrytý přepych přijde draho.
Kde udělali „soudruzi“ v EU a ČR chybu???

Zatímco v uplynulých letech byla nezákonná ekonomika v míře pozornosti značně podhodnocena, letos se na ni statistici zaměřili cíleně. Přepočítávalo se totiž v celé Unii. „Zlepšily se metody již prováděných odhadů za prostituci a nelegální výrobu, spotřebu, dovoz a vývoz tabákových výrobků a zahrnuly se dosud neprováděné odhady za nelegální výrobu, spotřebu, dovoz a vývoz drog, alkoholu a za nelegální kopírování originálů. Podle požadavků Výboru pro hrubý národní důchod (hrubý národní důchod se svojí strukturou podobá hrubému domácímu produktu, zohledňuje ale i příjmy občanů daného státu z majetku, který mají v zahraničí) jsou všechny členské země povinny zahrnovat do výpočtu hrubého domácího produktu minimálně tři typy nelegálních činností – prostituci, drogy a pašování,“ vysvětlují ve své zprávě statistici.

Marihuana, pervitin, kokain

Při své premiéře, kdy vůbec poprvé při revizi započítávali i oblast drog, vycházeli statistici z údajů o cenách a objemu drog na českém území, které eviduje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády. Podle výroční zprávy střediska byly v uplynulém roce nejrozšířenějšími drogami v Česku marihuana a pervitin. Nadále je totiž problematická přetrvávající masová výroba pervitinu v kuchyňských laboratořích. Rozmohly se také centrály průmyslového pěstování konopí.
Velká poptávka byla ale také po kokainu, který se stává čím dál oblíbenější a tím pádem i dostupnější drogou. Gram této drogy se prodával v průměru za 2 000 korun, byl tedy levnější než před 3 lety. Zatímco se cena kokainu na trhu propadla, marihuana i pervitin podle údajů zprávy podražily. Gram konopí se v loňském roce prodával v průměru za 200 korun, u pervitinu už to bylo 1 290 korun. S ohledem na oblíbenost těchto drog, kdy spotřeba metamfetaminu je v Česku nejvyšší v Evropě a marihuanu tu kouří nejvíce mladých lidí, dostává šedá ekonomika miliardové obrysy. Za rok 2009 představovala šedá ekonomika celkem 273,5 miliardy korun, tedy 7,3 % hrubého domácího produktu. Bylo to téměř o 61 miliard korun více, než Český statistický úřad odhadoval před revizí. Kolik z této částky tvoří obchodování s drogami, nelze ale přesně určit. „Jednoznačně se jedná o desítky miliard korun. Co už víme přesněji, je vyčíslení kriminality spojené s drogami. Tam se používá příměr, že každý pátý pachatel trestného činu v České republice má něco společného s drogami. Díky tomuto se dostáváme ke škodám ve výši 8 miliard ročně, které napáchají lidé závislí na drogách.

Nebezpečný růst v posledních letech

Časem mohou být škody ještě vyšší. Podle statistiků je v současnosti šedá ekonomika na vzestupu.
Šedá ekonomika od konce 90. let podle našich propočtů klesala až do roku 2008. Ale po roce 2009 dost vzrostla.

Šedá ekonomika:

Souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné, etické a morální formy společnosti. Jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné. Patří sem zejména úplatky, melouchaření, nezdaněná práce a příjmy.

Černá ekonomika:

Souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země a jsou jednoznačně odhaleny a prokázány. Patří sem hospodářská kriminalita(padělání peněz, daňové úniky) prodej drog, prostituce, hazardní hry apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *